Köşe Yazarları

Ufuk Tan Altunkaya / Alternatif Tiyatrolara Sosyolojik Bir Bakış

Cansu Karagül Alternatif Tiyatroları yakından takip eden bir akademisyen. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi sosyoloji bölümünde tamamladıktan sonra yüksek lisans eğitimi için Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesini seçti. Tez çalışması ise Alternatif Tiyatrolar üzerineydi. Tezi bu ay Habitus Yayınları tarafından kitaplaştırıldı ve yayınlandı.
“Son yıllarda yüksek sesle dillendirilen, tiyatronun öldüğüne dair kanaatler bugün imkanları görece daha sınırlı ‘alternatif tiyatroların ortaya çıkışıyla başka bir boyut kazandı. ‘Eski’nin karşısına ‘yeni’yi koyan interdisipliner sahneleme arayışları sosyolojik temelli yeni mekan, seyirci, algı türlerini ve beğeni tartışmalarını da beraberinde getirdi. Tiyatro sosyolojisi içinde yeni mücadele alanlarının bir tezahürü olarak da ele alınan bu tartışmalar artık sanatsal, estetik ve sınıfsal birçok açıdan değerlendirilmek durumunda. Cansu Karagül’ün Bourdieucü sanat sosyolojisi bağlamında ele aldığı Alternatif Tiyatrolar çalışması da bu yeni evreyi ve tiyatronun üzerine oturduğu zemini anlamaya çalışan ender çalışmalardan biri. Kitap,select tiyatro alanındaki tarihsel dönüşümü tarihçesi, tanımı, arka planı, olanakları ve geleceğiyle daha geniş tartışmalara yol verecek şekilde ele alıyor. Güncel ve tarihsel bir izlekte, tartışmaların daha da derinleşmesi ve çoğalması dileğiyle…” tanıtımıyla yayınlanan kitapta Karagül Alternatif Sanat olgusunun nedenlerine, kökenine, kendini dayandırdığı olgulara başarılı bir bakış atıyor.
Türkiye tiyatro tarihi içinde ana akımın gelişime, ana akımın kendi içindeki problematiklerine ve bir alternatifi doğurup doğuramayacağına ilişkin geniş tespitler yapıyor. Kitabın ana eksenini bugünün alternatif tiyatroları oluşturuyor. Bire bir yaptığı röportajlardan faydalanarak hazırladığı ana bölümde hem sanatçıların hem de seyircilerin neden alternatife yöneldiği, ne beklediği gibi sorulara cevaplar arıyor. Seyircilerin ve sanatçıların bakış açılarına dair geniş tespitler yaparken günümüz tiyatro dünyasına ışık tutuyor ve tespitler yapmanıza olanak kılıyor. Bir sosyolog gözüyle alternatif tiyatro dünyasının irdelenmesi ilginizi çekebilir. Başka bakış açıları dünümüzü, bugünümüzü ve geleceğimizi görmek açısından faydalı. “Alternatif Tiyatrolar” Habitus Yayınlarından çıktı ve kitapçılarda…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu