HaberlerYurttan

Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi, 9 ilde eş zamanlı olarak bildiri okuma eylemi gerçekleştirdi

Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi, İstanbul, Ankara, İzmir, Amasya, Batman, Burdur, Diyarbakır, Samsun ve Sinop’ta eş zamanlı olarak bildiri okuma eylemi gerçekleştirdi.

Eş zamanlı olarak farklı şehirlerde kapalı tiyatroların kapıları önünde gerçekleştirilen basın açıklamalarına Tiyatromuz Yaşasın İmza Kampanyasına destek veren tüm Türkiye’den yüzlerce tiyatro emekçisi, bir kez daha Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı, Maliye Bakanlığı’nı ve yerel yönetimleri tüm tiyatro emekçilerinin yanında durmaya ve sorunlarına çözüm aramaya davet etti.

Ülkenin farklı şehirlerinde aynı anda okunan ve tiyatroların yeniden perdelerini açabilmeleri için gereken yedi maddelik talep listesinin yer aldığı bildiride, “Bu sorunlar çözülmediği takdirde sahnelerimizin perdesi e salonlarımızın kapısı maalesef açılamayacaktır!” denildi.

“Tiyatrolarımızın yaşaması için, henüz yetkili ve sorumlu muhataplarımızdan bir çözüm önerisi sunulmayan taleplerimizi bir kez daha tekrarlıyoruz” denilen basın açıklamasının tamamı şöyle:

“Bizler, pandemi süreciyle birlikte hayatta kalma mücadelesi içinde olan sanat üreticileriyiz. Bu dönemde farklı iş kollarındaki tüm emekçilerle aynı kaderi paylaşıyor ve nefes almaya çalışıyoruz.

‘Tiyatromuz Yaşasın Imza Kampanyası’na destek veren Türkiye’den yüzlerce tiyatronun oluşturduğu Tiyatro İnsiyatifi olarak ve on binlerce imzayla bize destek veren seyircilerimizi de yanımıza alarak; KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI’NI, MALİYE BAKANLIĞI’NI, AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI’NI VE YEREL YÖNETİMLERİ TÜM TİYATRO EMEKÇİLERİNİN YANINDA DURMAYA VE SORUNLARIMIZA ÇÖZÜM ARAMAYA BİR KEZ DAHA DAVET EDİYORUZ.

Gönül ister ki sahnelerden selamlayalım sizleri. Ancak bu ekonomik koşullarda sahnelerimizi açmamız maalesef mümkün değil!

Bu sebeple tiyatrolarımızın yaşaması için, henüz yetkili ve sorumlu muhataplarımızdan bir çözüm önerisi sunulmayan taleplerimizi bir kez daha tekrarlıyoruz:

1. Tiyatrolanın KDV, Gelir Vergisi, Stopaj vergi oranları veniden düzenlenmeli, mevcut borçlarla ilgili düzenlemeler acilen yapılmalıdır.

2. Elektrik, doğalgaz, su gibi giderlerimiz 2021 ocak ayına kadar dondurulmalı, var olan borçlar taksitlendirilmeli ve sonrası için de indirim uygulanabilecek bir düzenleme yapılmalıdır.

3. 2021 ocak ayına kadar tiyatroların salon kiralarına ilgili bakanlıkça destekte bulunulmalıdır.

4. Tiyatrolarda çalışan personelin maaşları ile ilgili destek olunmalı ve 2021 ocak ayına kadar olan SGK primleri geçici bir yönerge ile ilgili bakanlıkça ödenmeli, geçmiş prim borçları ile ilgili düzenlemeler yapılmalıdır.

5. Tiyatro sezonu sağlıklı biçimde başlayana dek tüm tiyatro emekçilerinin asgari yaşamsal koşulları bireysel maddi desteklerle sağlanmalıdır.

6. Zaman kaybetmeden ‘Tiyatro Yasası’ çıkarılmalıdır. Türkiye’de tiyatro yapan ödeneksiz özel ve bağımsız kurumlar ‘Kamusal Tiyatro’ unvanı almalı, ticarethane kimliğinden kurtarılıp ‘Kamusal Hizmet Üreten Sanat Kurumu’ statüsüne geçirilmelidir.

7. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen ‘Özel Tiyatrolara Devlet Desteği’ olarak tanımlanan yönetmelikteki yapılan değişiklikler tekrar gözden geçirilerek, hem bakanlığı hem sanat kurumlarını rahatlatacak şekilde net bir yapıya kavuşturulmalıdır.

Ancak bunlar yapıldığında nefes alabilir, hayatta kalabilir ve üretimlerimize devam edebiliriz.

BU SORUNLAR ÇÖZÜLMEDİĞİ TAKDİRDE SAHNELERİMİZİN PERDESİ VE SALONLARIMIZIN KAPISI MAALESEF AÇILAMAYACAKTIR.

TİYATROMUZ YAŞASIN!”

Kaynak: Tiyatro Dergisi

Başa dön tuşu