HaberlerYurttan

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan özel tiyatrolara yapılan yardımlar açıklandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2020-2021 sezonu için özel tiyatrolara yapılacak yardım miktarını ve yardıma hak kazanan tiyatroları açıkladı.

Bu sezon, özel tiyatrolara tarihin en büyük yardım miktarı olan toplam 12.000.000 TL ödeneğin, 75 çocuk oyunu 199 profesyonel ve 54 geleneksel olmak üzere toplam 328 özel tiyatro ile bu zamana kadar bir sanat sezonunda destek sağlanan en yüksek sayıda projeye dağıtılmasına karar verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından özel tiyatroların projelerine yapılan yardımlardan yararlanmak üzere 2020-2021 sanat sezonu için 83 tanesi çocuk oyunu olmak üzere 335 profesyonel ve 55 geleneksel kategoride toplam 390 özel tiyatro başvuru yapmıştır.

Değerlendirme Komisyonu, özel tiyatrolara tarihin en büyük yardım miktarı olantoplam 12.000.000 TL ödeneğin, 75 çocuk oyunu 199 profesyonel ve 54 geleneksel olmak üzere toplam 328 özel tiyatro ile bu zamana kadar bir sanat sezonunda destek sağlanan en yüksek sayıda projeye dağıtılmasına karar vermiştir.

Bu yıl yönetmelikte yapılan düzenleme ile değerlendirme ölçütlerine eklenen “Profesyonel tiyatrolar kategorisinde başvurular için başvuru sahibinin sigortalı çalıştırdığı personel sayısı” maddesi çerçevesinde profesyonel kategoride sigortalı personel istihdam edenlerin değerlendirme sonuçları bir üst dereceye taşınmış; çocuk oyunu kategorisinde sigortalı personel istihdam edenlere ise ek maddî katkı sağlanmıştır.

Değerlendirme Komisyonu tarafından, Türk tiyatrosunu bütün yönleriyle desteklemek amacıyla son yıllarda olduğu gibi Türk oyun yazarlarının eserlerine öncelik verilmiş, profesyonel tiyatrolar kategorisinde yardım yapılması uygun görülen projelerden Türk oyun yazarlarına ait olanlarına 4.000 TL. tutarında ek katkı sağlanmıştır. 2020 yılında profesyonel kategoride destek sağlanan 199 özel tiyatrodan 171’inin, bir başka ifadeyle yaklaşık %86’sının projesi Türk oyun yazarlarına ait eserlerdir.

Bunlarla birlikte, yönetmelikte yapılan düzenleme ile profesyonel kategori için 80.000.TL, geleneksel kategori için 30.000.TL olan yardım üst limitleri profesyonel kategoride 150.000.TL, geleneksel kategoride 30.000.-TL’na; proje maliyetinin %50’si olarak belirlenen destekleme oranı da %70’e yükseltilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bakanlığımızca maddi destek sağlanan projeler için ilgili kategorinin üzerine tıklayınız.

PROFESYONEL TİYATROLAR.docx

ÇOCUK OYUNU TİYATROLARI.docx

GELENEKSEL TİYATROLAR.docx

Kaynak: https://guzelsanatlar.ktb.gov.tr/TR-272994/ozel-tiyatrolara-tarihin-en-buyuk-yardimi.html

Başa dön tuşu