HaberlerYurttan Haberler

Komisyondan geçen yeni sinema teklifi ne getiriyor?

Sinema sektöründeki ‘promosyon’ krizine çözüm getirmek amacıyla hazırlanan yasa teklifi TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda kabul edildi.

Tasarı yasalaşırsa sinemalarda film öncesi gösterilen reklamların süresi en fazla 10 dakka olurken, fragman süresiyse beş dakikayı geçmeyecek.

Komisyon başkanı AKP Ankara Milletvekili Emrullah İşler, tasarının yasalaşması halinde Türkiye’nin önemli film merkezlerinden biri olacağını iddiasında bulundu.

Promosyonlu bilette yapımcıyla sözleşme

Komisyonda kabul edilen teklifin tasalaşması halinde getirilecek yenilikler şunlar:

*Sinema salonu işletmecileri, izleyici sayısının artırılmasına yönelik kampanya ve toplu satış faaliyetlerini ancak filmin yapımcısı ve varsa dağıtımcısı ile yapılacak sözleşmeler aracılığıyla gerçekleştirecek.

*Sinema salonu işletmecileri, film gösterimleri ile ilgili bilgileri bakanlığa iletmek üzere bakanlıkça belirlenen donanım ve yazılımı işler halde bulundurmakla yükümlü olacak.

Sinema yapımcıları ile salon işletmecileri, mısır ve kolanın de içinde bulunduğu promosyonlu biletler konusunda son zamanlarda tartışmaya girmişti. Yapımcılar, promosyon yapılınca biletin fiyatının arttığını, kendilerine verilen payın düşük kaldığını söylüyor. İşletmeciler ise izleyicinin promosyonlu olmayan biletlerden de alabildiğini, alternatif sunduklarını belirtiyor. Halihazırda film yapımcısına bilet başına 5 lira veriliyor. Yapımcıların işletmecileri suçladığı bir diğer konu ise izleyici rakamlarının sağlıksız olması.

Reklamlara süre sınırı

*Sinema filmi gösterim arası 15 dakikayı aşamayacak.. Uzun reklam süreleri 10 dakikaya düşürülecek. Fragman gösterim süresi en az üç, en fazla fazla beş dakika olacak ve kamu spotlarıyla sosyal sorumluluk projelerine ilişkin gösterimler fragmanlara dahil edilemeyecek.

*Uzun metrajlı kurmaca film yapım, uzun metrajlı sinema film yapım, ortak yapım, senaryo ve diyalog yazım, animasyon film yapım, kısa film yapım, belgesel film yapım, çekim sonrası, dağıtım ve tanıtım ile yerli film gösterim destek türlerinde yapılan başvuruları değerlendirmek ve desteklenecek olanları belirlemek üzere, sayısı dördü geçmemek üzere ‘destekleme kurulları’ oluşturulacak. Dizi film ile yabancı film yapım destek türlerinde yapılan başvuruları değerlendirmek ve desteklenecek olanları belirlemek üzere de ‘Dizi ve Yabancı Filmleri Destekleme Komisyonu’ oluşturulacak.

*Dizi ve Yabancı Filmleri Destekleme Komisyonu, Kültür ve Turizm bakan yardımcısı, Sinema genel müdürü, Tanıtma genel müdürü, Dışişleri Bakanlığı Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İşler genel müdürü, ilgili alan meslek birlikleri tarafından önerilen sektör temsilcileri arasından bakanlık tarafından belirlenecek iki üye, film yapımcıları, dağıtımcıları ve yayıncı kurum veya kuruluş temsilcileri arasından bakanlıkça belirlenecek iki üye olmak üzere sekiz üyeden oluşacak.

İthal filmlere ‘uygunluk denetimi’

*Ülke içinde üretilen veya ithal edilen sinema filmlerinin, ticari dolaşıma veya gösterime sunulmasından önce değerlendirilmesi ve sınıflandırılması yapılacak. Uygun bulunmayan filmler, ticari dolaşıma ve gösterime sunulamayacak. Değerlendirme ve sınıflandırması yapılmamış olan sinema filmleri, festival, özel gösterim ve benzeri kültürel ve sanatsal etkinliklerde ancak ’18+’ yaş işaretiyle gösterilebilecek.

Destek tutarı, bütçenin yüzde 50’sini aşamayacak

*Destek başvuruları, ülke içinde yerleşik gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılacak. Destek tutarı; proje geliştirme, ilk uzun metrajlı kurmaca film yapım, uzun metrajlı sinema film yapım, ortak yapım, belgesel film yapım, çekim sonrası ile dağıtım ve tanıtım destek türleri için başvuruda belirtilen toplam bütçenin yüzde 50’sini aşamayacak. Animasyon film yapım, kısa film yapım, senaryo ve diyalog yazımı ile yerli film gösterim destek türleri için başvuruda belirtilen toplam bütçenin tamamı desteklenebilecek.

*Yabancı film yapım destek türü için destek tutarı, ülke içinde harcanan, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca kabul edilen tutarın yüzde 30’unu aşamayacak. Kanun kapsamındaki bütün destekler, geri ödemesiz olarak verilecek.

*Kültür ve Turizm Bakanlığı, sinema alanındaki etkinlik, proje ve faaliyetleri destekleyebilecek, düzenleyebilecek, ödüller verebilecek. Uluslararası festivallere ve yarışmalara katılım ile bunlara ilişkin tanıtım faaliyetlerini destekleyebilecek. Bakanlık, kamu kurum, kuruluş ve kamu tüzel kişilerine sinema donanım desteği verebilecek, ihtiyaç sahibi sinema sanatçılarına veya sinema sektörü çalışanlarına maddi destek sağlayabilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı, sinema alanında arşiv veya müze oluşturulmasını teminen yurt içi veya yurt dışından eser ya da çoğaltılmış nüshaları ve sinema ile ilgili diğer materyalleri satın alma veya bağış yoluyla temin edebilecek. Sinema filmlerinin hazırlık, yapım, yapım sonrası ve gösterim süreçlerinin genellikle bir yıldan daha uzun sürmesi nedeniyle, bütün destek türleri için Cumhurbaşkanlığı’nın uygun görüşü alınarak, yıllara sari destek sözleşmesi yapılabilecek.

50 bin liraya varan idari para cezaları

*Değerlendirme ve sınıflandırma yükümlülüğüne uymayan, zorunlu tutulduğu halde gerekli işaret ve ibareleri kullanmayan veya yanıltıcı şekilde kullanan film yapımcısı ile değerlendirme ve sınıflandırma yükümlülüğüne uyulmayan filmlerin dağıtımını yapanlara 20 bin lira idari para cezası uygulanacak.

*Değerlendirme ve sınıflandırma yükümlülüğüne uyulmayan filmlerin gösterimini yapanlar ile gerekli işaret ve ibareleri kullanmadan veya yanıltıcı şekilde kullanarak film gösterimi yapanlara 50 bin lira; gösterim ve tanıtım alanlarında gerekli işaret ve ibareleri kullanmadan etkinlik düzenleyenlere film başına 20 bin lira; reklam, fragman ve film arası sürelerine uymadan gösterim yapan sinema salonu işletmecilerine ise salon başına 50 bin lira para cezası verilecek.

Kaynak: Diken

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu