#NedenAtıldıkHaberler

İBBŞT oyuncularının durumu dünya oyuncu örgütlerinin de gündeminde!

22-25 Eylül 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilen Uluslararası Aktörler Federasyonu’nun (FIA) 21. Kongresi’nde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İBBŞT) bünyesinde işlerine son verilen meslektaşlarımızın durum değerlendirmesi yapıldı. Kongrenin son günü olan 25 Eylül tarihinde Genel Başkanımız Meltem Cumbul bir sunum gerçekleştirerek konunun tüm detayları hakkında uluslararası örgütleri bilgilendirdi. Sonuç olarak Brezilya’da gerçekleştirilen FIA Dünya Kongresi’nde “MOTİON (ÖNERGE) ” talebimiz kabul edildi ve FIA konu ile ilgili bir yazı kaleme aldı.
Önergenin orjinal metnini ve türkçe versiyonunu aşağıda bulabilirsiniz.
Uluslararası Aktörler Federasyonu FIA, yetkilileri sanatçıları sebepsiz ya da açıklamasız şekilde işten çıkartma uygulamalarına son vermeye davet etti!

ÖNERGENİN TÜRKÇE VERSİYONU:

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI OYUNCULARININ AÇIĞA ALINMALARI VE İŞTEN ÇIKARTILMALARI HAKKINDA ACİL DURUM ÖNERGESİ #
Önergeyi veren: Oyuncular Sendikası (Türkiye), ……….
Türkiye genelinde Olağanüstü Hal ilanı sanat camiasında, kamu görevlilerinin olağanüstü halin sağladığı yasal hakları kullanarak sanatçılar üzerinde haksız yere baskı oluşturabilme ihtimali dolayısıyla kaygıyla karşılanmaktadır.
Olağanüstü Hal ilanının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları bünyesinde çalışan 6 sanatçı açığa alındılar. Ne Tiyatrodan ne de Belediyeden hiç bir yetkili bu zamana kadar bu sanatçılarla ilgili açığa almanın hangi nedenlerle yapıldığını açıklamadı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nda taşeron biçimde çalıştırılan 21 oyuncunun işine taşeron firma tarafından herhangi meşru açıklama yapılmadan son verildi. Tiyatroda oyuncuları taşeron şekilde çalıştırmak güvencesiz ve hukuk dışı bir çalıştırma biçimidir.
Sosyal medyada gerçekleşen bir kampanya ve Şehir Tiyatroları’yla yapılan görüşmeler sonucunda 21 performans sanatçısından 13 kişisi işe iade edildiler. Ancak şu ana kadar ne bu sanatçıların işlerine son verilip sonra geri alınmalarına ne de diğer 8 oyuncunun akıbetinin ne olacağına dair hiçbir meşru açıklama yapılmadı.
Ayrıca Şehir Tiyatroları’nda memur kadrosuyla görev yapan bir başka sanatçı sosyal medyada siyasal olduğu öne sürülen paylaşımları sebebiyle soruşturmaya tabi tutuldu. Sonucunda bu sanatçının işine son verildi.
Tüm bunlar ışığında:

  1. Uluslararası Aktörler Federasyonu Kongresi:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ve tüm ilgili yetkilileri hali hazırda devam eden bu kabul edilemez ‘sanatçıları sebepsiz ya da açıklamasız şekilde işten çıkartma’ uygulamalarına son vermeye ve işine son verilen veya açığa alınan tüm sanatçıları derhal işlerine iade etmeye davet ediyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’na sanatçıların güvencesiz ve kanun dışı taşeronluk yöntemiyle çalıştırılmalarına son vermesini ısrarla tavsiye ediyor.
Hepsinden önemlisi; bu kongre Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni Olağanüstü Halin sanatçıların sanatsal özgürlüklerine ve güvenliklerine zarar vermemesini sağlamaya davet ediyor.
Önergenin orjiinal hali;
EMERGENCY MOTION 4 ABOUT THE SUSPENSION AND DISMISSAL OF ACTORS IN THE MUNICIPAL THEATRE OF ISTANBUL IN TURKEY
Motion proposed by: AUT (Turkey), ……….
Considering that:
The declaration of a state of emergency in Turkey raises concerns in the artistic community about a possible abuse of power by local authorities to the detriment of performers.
After the declaration of the state of emergency, six performers employed by the Municipal Theatre of Istanbul were suspended from work. No one in authority in the theatre or in the municipality have explained so far on what basis these measures were taken.
Twenty-one performers working in the Municipal Theatre of Istanbul have been hired and later dismissed by a subcontractor with no justifiable explanation. Subcontracting performers is a precarious and unlawful practice.
Following a social media campaign and discussions with Municipal Theatre, thirteen out of those twenty-one performers were reinstated. Yet, no justifiable explanation has been given so far regarding their dismissal and subsequent reinstatement, or with respect to the future treatment of the other eight performers.
That yet another performer employed by the Municipal Theatre was subject to disciplinary action on the basis of his perceived political statements on social media. This performer was subsequently dismissed.
The 21st Congress of the International Federation of Actors:
Calls on the Mayor of Istanbul Metropolitan Municipality, the Municipal Theatre of Istanbul and relevant authorities to cease the current unacceptable practice of dismissing performers without cause or explanation and to immediately reinstate all performers who have been dismissed or suspended.
Urges the Municipal Theatre of Istanbul to stop the precarious and unlawful practice of hiring performers through subcontractors.
Most importantly, this Congress calls upon the Turkish Government to ensure that the state of emergency does not undermine artistic freedom or the safety of performers.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu