Haberler

DT Sahnelerinde Anadilinde Tiyatro İçin Soru Önergesi

HDP Mardin Milletvekili Erol Dora,  Kültür ve Turizm Bakanı  Mahir Ünal’a Devlet Tiyatroları’nda farklı anadillerde tiyatro oyunları sahnelenmesine ilişkin soru önergesi verdi.
Dora, Anayasa’nın 98’inci ve İçtüzük’ün 96’ıncı ve 99’uncu maddelerine atıfta bulunarak, soru önergesinin bu bağlamda değerlendirilerek yazılı cevaplandırılmasını istedi.
Mardin Milletvekili Erol Dora’nın soru önergesi şöyle;
“Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi’nde; Madde 21/ 2. Herkesin ülkesinin kamu hizmetlerinden eşit olarak yararlanma hakkı vardır.
Madde 22- Herkesin, toplumun bir üyesi olarak, sosyal güvenliğe hakkı vardır. Ulusal çabalarla ve uluslararası işbirliği yoluyla ve her devletin örgütlenmesine ve kaynaklarına göre, herkes onur ve kişiliğinin serbestçe gelişim için gerekli olan ekonomik, sosyal ve kültürel haklarının gerçekleştirilmesi hakkına sahiptir.
Madde 27 /1- Herkes toplumun kültürel yaşamına serbestçe katılma, güzel sanatlardan yararlanma, bilimsel gelişmeye katılma ve bundan yararlanma hakkına sahiptir.
Madde 27 /2-  Herkesin yaratıcısı olduğu bilim, edebiyat ve sanat ürünlerinden doğan maddi ve manevi çıkarlarının korunmasına hakkı vardır.” denilmektedir.
Evrensel çerçevede kültürel ve sanatsal bir faaliyet olan “Tiyatro”,aynı zamanda bir ülkede konuşulan dillerde sahne sanatlarının gelişmesine, dolayısıyla söz konusu dillerin edebi gelişimine katkıda bulunan bir alandır. Türkiye’de “Devlet TiyatrolarıGenel Müdürlüğü” bünyesinde sahnelenen tiyatro oyunları, tiyatroyu bir bakıma“kamusal faaliyet/hizmet” alanı haline de getirmiştir.Yukarıda atıfta bulunduğumuz İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Türkiye’de Bakanlığınıza bağlı olarak faaliyet yürüten “Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü” bünyesinde sahnelenen tiyatroların ülkemizde konuşulan farklı dil ve lehçelerle ilişkilenmesi bağlamında;
DEVLET TİYATROLARINDA FARKLI DİLLERDE OYUNLAR VAR MI?
1. Bakanlığınız’a bağlı olarak faaliyet yürüten Devlet Tiyatrolarında, Kürtçe, Arapça, Ermenice, Lazca, Çerkezce, Süryanice gibi, Anadolu’nun yerleşik halklarınca konuşulan dillerde tiyatro oyunlarının sahnelenmesi önünde yasal bir engel bulunmakta mıdır?
2. Devlet Tiyatrolarında, farklı dil ve lehçelerde sahnelenecek oyunlara ilişkin özel bir mevzuat (kanun, yönetmelik, genelge, yönerge) bulunmakta mıdır?
3. “Türkiye’de Devlet Tiyatroları kurulduğu günden bu yana, yurttaşlarımızca konuşulan farklı dil ve lehçelerde tiyatro oyunları sahnelenmiş midir? Sahnelenen bu oyunlar hangi illerde? Hangi tarihlerde? Hangi dillerde sergilenmiştir?
4. Devlet Tiyatrolarında, yurttaşlarımızca konuşulan farklı dil ve lehçelerde oyunlar sahnelenmesini teşvik amaçlı planlamalarınız bulunmakta mıdır? Bulunmakta ise bu planlamalarınızın muhtevası nedir?
5. Devlet Tiyatrolarında yurttaşlarımızca konuşulan farklı dil ve lehçelerde tiyatro oyunu sahnelenmesine yönelik, yeterli nitelik ve nicelikte oyuncu/personel bulunmakta mıdır? Farklı dil ve lehçelerde tiyatro oyunları sahnelenmesine yönelikoyuncu/personel alımı ya da oyuncu/personel eğitimi biçiminde bir çalışmanız olmuş mudur? Bu konuda resmi bir planlamanız var mıdır? Bu konu için ayırmış olduğunuz bir bütçe var mıdır?
6. İçinde bulunduğumuz 2015- 2016 sezonunda Devlet Tiyatrolarında yetişkin yaş grubuna yönelik sahnelenmesi planlanan farklı dil ve lehçelerde tiyatro oyunları var mıdır? Bu oyunlar hangileridir? Hangi illerde ve hangi tarihlerde sahnelenecektir?
7. İçinde bulunduğumuz 2015- 2016 sezonunda Devlet Tiyatrolarında çocuklara yöneliksergilenmesi planlanan farklı dil ve lehçelerde Tiyatro Oyunları var mıdır? Bu oyunlar hangileridir? Hangi illerde ve hangi tarihlerde sahnelenecektir?
 
Kaynak: Evrensel.net

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu