HaberlerYurttan

Açık alanlarda yapılacak konserlerde alınması gereken önlemler açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “COVID-19 – SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ” güncellendi ve açık alanlarda yapılacak konserlerde alınması gereken Covid-19 tedbirleri belirlendi.

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgınında resmi vaka sayılarının düşme eğilimi göstermesi ardından atılan ‘normalleşme’ adımları kapsamında tüm meslek gruplarına yönelik yayınladığı ‘çalışma rehberi’ güncellenmeye devam ediyor.

Henüz kapalı alanlarda gerçekleşecek konserler ve tiyatrolar için alınması gereken önlemler rehberde yer almıyor.

Yayımlanan rehberde “açık alanlarda yapılacak konserlerde önlem alınmadığı takdirde yakın temasın olabileceği, sosyal mesafenin korunamayacağı yerlerden olduğu için COVID-19 bulaşma açısından risklidir. COVID-19 bulaşma riskini en aza indirmek için aşağıdaki
önlemlere uyulmalıdır.” denilerek önlemler sıralandı.

Rehberin tamamına ulaşmak için tıklayınız.

Açık Alanlarda Yapılacak Konserlerde Alınması Gereken Genel
Önlemler

» Biletleme işlemlerinin tüm aşamaları olabildiğince online ortamda
yapılabilecek şekilde düzenlenmelidir, online satış seçeneği muhakkak
olmalıdır.

» Online biletlerin konser girişlerinde teması engellemeye yönelik barkod veya karekodlu olmasına önem verilmelidir.

» Online biletleme esnasında organizasyonda alınacak COVID-19 önlemleri ile ilgili bilgilendirme yapılmalıdır.

» Bilet iptal taleplerinin tamamı değerlendirilmeli ve iptallerin online ortamda kabul edilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

» Konser alanı ve girişlerde COVID-19 önlemleri ile ilgili bilgilendirme afişleri (el yıkama, maske kullanımı, sosyal mesafe ve iş yeri içinde uyulması gereken kurallar) asılmalıdır.

Açık Alanlarda Yapılacak Konserlerde Gişe, Bekleme Alanı ve Giriş / Çıkış Kapılarına Yönelik Önlemler

» Katılımcı sayısı gözetilerek, yığılmaya neden olmayacak şekilde maksimum sayıda giriş ve çıkış kapısı açılmalıdır.

» Giriş ve çıkışlar kişilerin birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde
düzenlenmelidir.

» Giriş ve çıkışlar için ayrı kapılar kullanılmalı, mümkün değilse aynı kapı
şeritle ayrılmalıdır, zeminde tek yönlü gidiş-geliş işaretleri konulmalıdır.

» Maskesi olmayanlar içeri alınmamalıdır.

» Giriş ve çıkışlarda sosyal mesafe kurallarına (en az 1 metre) uyulmalı,
girişlerde kişiler sıra ile içeriye alınmalı ve sırada durulması gereken
alanlar, aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle
belirlenmelidir.


» Gişelerde, bekleme alanlarının çeşitli yerlerinde yığılmaya neden olmayacak şekilde ve ulaşılabilir yerlerde el antiseptiği bulundurulmalıdır.

» El antiseptiğinin doluluk durumu belirli aralıklarla kontrol edilmeli, üzerine ekleme yapılmamalı ve boşalanı yenisi ile değiştirilmelidir.

» Gişe sırasında kalabalık oluşmasını engellemek için, şeritlerle tek kişilik sıralar oluşturulmalı, her sıra arasına da en az 1 metre mesafe koyulmalıdır. Gereken yerlerde zemine aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleri yerleştirilmelidir.

» Gişede yapılacak ödemelerde mümkün olduğunca nakit ödemeden
kaçınılmalı, kartla temassız ödeme tercih edilmelidir.

» Girişlerde güvenlik nedenli elle üst ve çanta aramalarından kaçınılmalı, güvenlik aramalarında x-ray cihazı, el dedektörü-metal dedektörler kullanılmalı, olabildiğince yakın temastan kaçınılmalıdır.

Konser Alanında Alınması Gereken Önlemler

» Konser alanına giriş ve çıkışlar için ayrı kapılar kullanılmalı, mümkün
değilse aynı kapı şeritle ayrılmalıdır, zeminde tek yönlü gidiş-geliş işaretleri konulmalıdır.

» Bilet kontrolleri mümkün olduğunca elle değil, barkod okuma yöntemi ile yapılmalı, bu vesileyle yakın temastan kaçınılmalıdır.

» Konser alanına seyirciler tek tek alınmalıdır.

» Konser alanı içerisinde koltuk oturma düzeni sosyal mesafe gözetilecek
şekilde, kişiler arası mesafe en az 1 metre olacak şekilde olmalıdır. Birer
boşluk bırakarak çapraz oturma düzeni yapılmalıdır.

» Konser alanlarında el antiseptiği bulundurulmalı ve doluluk durumu sık sık kontrol edilmelidir.

» Sosyal mesafe korunamayacağı için ayakta dinleyici alınmamalı, oturma düzeni oluşturulabilecek alanlarda konser düzenlenmelidir.

» Koltuk (sandalye, bank) kenarları gibi sık dokunulan yüzeylerin temizlik ve dezenfeksiyonuna azami önem verilmelidir.

Kulislere Alınması Gereken Önlemler

» Birden fazla kişinin kullanması gereken odalarda dinlenme koltukları sosyal mesafe kuralına göre aralarında minimum 1 metre mesafe olacak şekilde düzenlenmelidir. Kulislere ziyaretçi ya da hediye kabul edilmemelidir.

» Kulislerde el antiseptiği bulundurulmalı ve doluluk durumu sık sık kontrol edilmelidir.

» Kulislerde zorunlu haller dışında sanatçı ve görevlilerin maske takması
sağlanmalıdır.

» Kostüm, makyaj işlemleri gibi hazırlık alanlarında, işlem yapılacak kişiye
1 metreden yakın temasta bulunacak kişiler maske, yüz/göz koruyucu
kullanmalıdır.

» Kuliste damlacık bulaşmasını arttırabileceğinden yüksek sesle
konuşulmamalıdır.

» Kulislerde klima ve vantilatör kullanılmamalıdır.

» Kulisler sık sık havalandırılmalıdır.

Açık Alanlarda Yapılacak Konserlerde Katılımcı/İzleyicilerde
Alınması Gereken Önlemler

» Katılımcılar/izleyiciler COVID-19 kapsamında alınan kurallara uymalıdır.

» Katılımcılar/izleyiciler alana girerken muhakkak maske takmalı ve konser süresince maskelerini çıkarmamalıdır. Maske takma konusunda gereken hassasiyeti göstermeyenler uyarılmalıdır. Maske takmamakta ısrar edenler etkinlik alanı dışına çıkartılmalıdır.

» Katılımcılar/izleyicilerin sanatçıyla fotoğraf çekilmeleri yasaklanmalı,
bu durum bilet satışı esnasında ilan edilmeli, konser başlarken ve
konser sonunda sosyal mesafenin ihlaline sebep olacak davranışlardan
kaçınılmalıdır.

Açık Alanlarda Yapılacak Konserlerde Görevli Personel Alınması
Gereken Önlemler

» COVID-19 belirtileri gösteren (ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum
sıkıntısı gibi belirtileri olan), COVID-19 tanısı alan ya da COVID-19 temaslı
olan personel çalıştırılmamalı, personelin tekrar işe başlaması İl Sağlık
Müdürlüğü tarafından COVID-19 rehberine göre yönetilmelidir.

» Çalışan personel içerisinde ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi belirtileri olanlara tıbbi maske takılarak izole edilmeli, ilgili sağlık kurumuna yönlendirilmelidir.

» Çalışan personelin tümünün kuralına uygun maske takması, maske
nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirmesi sağlanmalıdır. Yeni maske
takılırken eller el antiseptiği ile temizlenmelidir.

» Personelin dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafenin
korunması ve maske takılmasının sürdürülmesi sağlanmalıdır. Konser
organizasyonunda görev yapan personelin yemekleri kumanya şeklinde
verilmelidir.

» Yemekler toplu halde yenmemelidir. Yemek yerken ya da su/çay/kahve
içilirken, maske çıkarılacağı için kişiler arası en az 1 metre sosyal mesafenin korunması sağlanmalıdır.

» Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmeleri sağlanmalıdır. El hijyenini sağlamak için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

» Güvenlikten sorumlu personel tarafından üst araması yapılacaksa 1
metreden yakın temas olasılığı vardır. Tıbbi maske ve gözlük/yüz koruyucu kullanılmalıdır. Bu ekipmanlar kişiye özeldir. Vücut salgılarıyla gözle görülür bir kirlenme olasılığı yoksa eldiven kullanılmamalıdır. El hijyeni sağlanmalıdır.

» Konser organizasyon görev alan tüm personel (ışıkçı, ses yönetmeni, sahne görevlileri gibi) maske kullanmalıdır.

Açık Alanlarda Yapılacak Konserlerde Ortam Temizliği,
Dezenfeksiyonu ve Havalandırma

» Konser alanlarının kapalı bölümlerinin temizliği günlük olarak yapılmalı ve havalandırılmalıdır. Sık kullanılan alanlar daha sık temizlenmeli, özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri gibi) temizliğine dikkat edilmelidir.Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılabilir. Tuvalet temizliği için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılmalıdır.

» Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalıdır. Temizlik sonrasında personelin maske ve eldivenlerini çıkarıp pedallı, kapaklı çöp kutusuna atması, yıkanabilir bez maske kullandıysa yenisiyle değiştirmesi ve ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkaması, sabun ve suyun olmadığı durumlarda el antiseptiği kullanması sağlanmalıdır.

» Yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu için; virüslere etkinliği gösterilmiş etken maddeleri içeren ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ‘Biyosidal Ürün Ruhsatı’ bulunan yüzey dezenfektanları kullanılabilir.

Açık Alanlarda Yapılacak Konserlerde Lavabo ve Tuvaletlerde
Alınması Gereken Önlemler

» Tuvaletlere el yıkama ve maske kullanımı ile ilgili afişler asılmalıdır.

» Tuvaletlere tek kullanımlık kâğıt havlu ve tuvalet kağıdı konulmalıdır. Hava ile el kurutma cihazları çalıştırılmamalıdır.

» Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulmalı ve devamlılığı sağlanmalıdır.
Antiseptik içeren sabuna gerek yoktur.

» Tuvaletlerdeki bataryalar ve sabunluklar mümkünse fotoselli olmalıdır.

» Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalıdır. Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp çöp kutusuna atmalı, ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalıdır.

Konser Sonrası Alınması Gereken Önlemler

» Konser sonrası alanın boşaltılması sırasında kalabalık oluşturmayacak
şekilde önlemlerin alınmalı, çıkış kapılarına yakın sıralardan başlanarak
sistematik bir şekilde alanlar boşaltılmalıdır.

» Otoparklarda kalabalık oluşturmayacak şekilde önlemler alınmalıdır.

» Konser öncesi ve sonrasında sosyal mesafe, maske takma, el hijyeni,
izleyici alanlarının düzenlenmesi ve konser sonrası alanların boşaltılması konularında anonslar yapılmalıdır.

Başa dön tuşu