HaberlerYurttan

2014’de görevden alınan DT Genel Müdürü Lemi Bilgin, 6 yıl süren yargılamanın sonunda açmış olduğu davayı kazandı

Ağustos 2014’de görevden alınan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Lemi Bilgin, 6 yıl süren yargılamanın sonunda açmış olduğu davayı kazandı.

Hiçbir gerekçe gösterilmeden görevine son verilen Bilgin, Ankara 14. İdare Mahkemesi’nde iptal davası açmıştı. Mahkeme davalı idare olan Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Lemi Bilgin hakkında verilmiş cezaların bildirilmesini istemiş, Bakanlık da 6 klasörden oluşan binlerce evrakın yer aldığı belgeleri göndermişti ancak o belgelerin arasında ceza yoktu.

Ankara 14. İdare Mahkemesi yargılamanın sonunda iptal talebiyle açılan davanın reddine karar vermişti.

Lemi Bilgin vekili aracılığıyla Danıştay nezdinde temyiz başvurusu yapmıştı, uzun süren bekleme sonrasında Danıştay 2. Dairesi ilk derece mahkemesinin kararını onamıştı. Ancak, karar gerekçesinde hangi nedenlere dayanarak onandığı da yoktu.

Bu karar üzerine aynı daireye karar düzeltme dilekçesi ile başvurulmuştu.

Yine uzun süren bekleme sonunda onama kararı veren 2. Daire, bu kez Başkan’ın muhalefet şerhine rağmen ilk derece mahkemesinin kararını bozdu.

Lemi Bilgin emekliliğini istedi

Açmış olduğu iptal davasını kazanması durumundahiç beklemeden emekliliğini isteyeceğini açıklamış olan Lemi Bilgin, söylediğini yaparak emeklilik dilekçesini de kuruma verdi.

Lemi Bilgin, 3 Ağustos itibariyle emekli olarak, uzun yıllar hizmet verdiği Devlet Tiyatroları’ndan fiilen ilişkisini sonlandıracak.

Kaynak: Tiyatro Dergisi

Başa dön tuşu